Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot Corporate Sustainability

Diarienummer: PAR 2018/73
Arbetsform: Tillsvidareanställning
Placering: Företagsekonomiska institutionen
Sista ansökningsdag: 2018-11-26

Den utlysta anställningen är placerad på Företagsekonomiska institutionen och dess sektion: Industriell och finansiell ekonomi & Logistik (IFEL). Industriell och finansiell ekonomi har sina rötter i produktionsteori, finansiell teori, systemanalys och optimeringslära och fokuserar på ekonomisk analys, planering och strategisk kontroll av företag och företagsliknande organisationer. Inom Logistikområdet bedrivs forskning och utbildning inom logistik och transport med särskilt fokus på intermodala godstransporter, sjöfart, väg- och järnvägstransporter, stadslogistik, transportköparens val, hållbarhet, affärsmodeller och regional logistikutveckling. IFEL-sektionen bedriver kvalificerad utbildning på alla nivåer från grundkurser till forskarkurser. Sektionen ansvarar helt eller delvis för Handelshögskolans ekonomprogram och logistikprogram på kandidatnivå samt Master of Science-programmen i Accounting and Financial Management, Finance respektive Logistics and Transport Management på magisternivå.

Handelshögskolan har ett långvarigt engagemang i forskning och undervisning inom hållbar utveckling, där IFEL-sektionen har utvecklat en omfattande kompetens kring forskning och undervisning inom Corporate Sustainability. Institutionen söker nu en universitetslektor i Företagsekonomi särskilt inriktad mot Corporate Sustainability som skall vara verksam på IFEL-sektionen.

Ämne
Företagsekonomi med inriktning mot Corporate Sustainability.

Ämnesbeskrivning
Området Corporate Sustainability fokuserar på hur företag kan skapa långsiktiga värden som är meningsfulla och hållbara för verksamhetens intressenter. Centralt för denna inriktning är affärsmodeller som adresserar sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar genom innovation, samverkan och transparens. Detta förutsätter förmåga att analysera verksamhetens miljömässiga och sociala konsekvenser och hur samtida utvecklingstrender såsom urbanisering, digitalisering, finansialisering och den roll interaktionen mellan offentlig och privat sektor spelar för innovation och företagstillväxt. Området Corporate Sustainability ställer krav på omfattande kunskaper inom hållbar affärsmodellutveckling, intressentinteraktion och företags integritet och ansvar.

Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning i en omfattning av 100 % med placering vid Företagsekonomiska institutionen.

Arbetsuppgifter
Den som anställs förväntas bedriva forskning inom utlyst ämnesområde och stärka gruppens forskning och undervisning om företagens roll för en transformativ omställning till ett hållbart samhälle och då speciellt hållbara affärsmodeller. Då huvuddelen av institutionens forskning är externt finansierad förväntas den som anställs aktivt arbeta med att säkra finansiering för sin egen forskning och att delta i andra externt finansierade projekt. Arbetsuppgifterna inbegriper även akademiskt ledarskap och samordning av sektionens kurser inom Corporate Sustainability.

Den som anställs kommer att undervisa på grund- och avancerad nivå, främst vid IFEL-sektionen och förväntas också kunna bidra i kurser på doktorandutbildningen och uppdragsutbildning, likväl som i kursadministration och kursutveckling. Undervisning sker både på svenska och engelska: huvudsakligen på svenska på kandidatnivå och på engelska på masternivå. Det är önskvärt att sökande också kan delta i undervisning och uppsatshandledning inom företagsekonomiska områden utanför Corporate Sustainability, företrädesvis inom sektionens kärnområden Operations Management, Financial Management och Logistik.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen och genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Behörighet för anställning som lärare finns angivet i 4 kap. 4§ Högskoleförordningen, Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet V 2018/161 samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet V 2018/224.

Bedömning
Bedömningsgrunder för anställningen utgår från 4 kap 4 § Högskoleförordningen, Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet V 2018/161 samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare Handelshögskolan, Göteborgs universitet V 2018/224.

Vi söker en person med dokumenterad erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå samt forskning inom området Corporate Sustainability. För att komma ifråga för den utlysta anställningen förväntas sökanden ha forskat inom Corporate Sustainability med koppling till affärsmodellutveckling i enlighet med ämnesbeskrivningen ovan.

I denna rekrytering kommer kompetens och skicklighet, tillsammans med dokumenterade meriter, bedömas utifrån förutsättningar att utföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till sektionens vetenskapliga och pedagogiska utveckling. Förmåga att undervisa inom sektionens övriga ämnesområden är starkt meriterande. Vid tillsättning kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika hög grad. Den sökandes personliga egenskaper i att kunna samarbeta internt och externt för att utföra de beskrivna arbetsuppgifterna kommer att tillmätas stor vikt vid bedömningen av lämpligheten för anställningen. Därutöver skall skicklighet i att samverka med omgivande samhälle samt att informera om forskning och utvecklingsarbete nationellt och internationellt tillmätas vikt. God kommunikationsförmåga på engelska i tal och skrift är en nödvändighet för att utföra arbetsuppgifterna. Kunskaper i svenska språket är inget krav för anställning, men meriterande.

Kontaktuppgifter för anställningen
Ted Lindblom, professor, sektionsledare IFEL

Telefon 031 786 1496

E-mail: ted.lindblom@handels.gu.se

Jonas Flodén, docent, bitr. sektionsledare IFEL

Telefon: 031 786 5131

E-mail: jonas.floden@handels.gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast midnatt svensk tid den sista ansökningsdagen. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Sista ansökningsdag
Ansökan ska vara inkommen senast 2018-11-26.

Ansökans innehåll
Ansökan skall innehålla:

  • Personligt brev
  • Meritförteckning/CV
  • Kopior av utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar
  • Avsiktsförklaring på max två sidor där den sökande belyser hur han/hon avser att utföra arbetsuppgifterna om han/hon får anställningen.
  • Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande, en förteckning över de maximalt 10 vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt kortfattad redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet m.m. De åberopade vetenskapliga skrifterna bifogas som bilagor.
  • Redogörelse för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, en förteckning över de maximalt 10 pedagogiska arbeten/läromedel som åberopas samt redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion. Åberopade pedagogiska arbeten bifogas som bilagor. Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör också bifogas eller refereras som bilagor.
  • Redogörelse för ledarskaps-, samverkans- och administrativa meriter.
  • Referenser (minst 2) inklusive namn, titel, nuvarande anställning och aktuella kontaktuppgifter.

Bilagor avseende samtliga punkter skall namnges på sätt som tydligt utvisar dess innehåll.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Firma

Göteborgs universitet

Stillinger

Kategorier

Ansøgningsfrist

2018-11-26


Søg stillingen


Arbejdsgiverens øvrige annoncer

Doktorand i strukturbiologi/biofysik

Göteborgs universitet
Göteborg, Västra Götalands län Publiceret: 2018-10-18

Projektledare internationell studentrekrytering

Göteborgs universitet
Göteborg, Västra Götalands län Publiceret: 2018-11-13


Firma

Göteborgs universitet

Stillinger

Kategorier

Ansøgningsfrist

2018-11-26


Søg stillingen