Viser 28 stillinger indenfor "Computerkommunikation (netværk)"


Doktorand inom tillförlitlig datakommunikation

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2019-06-13

Doktorand inom cyberförsvar och informationssäkerhet

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2019-06-13

Doktorander inom cybersäkerhet: attacksimulering & penetrationstestning

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2019-06-13

Doktorand inom systemsäkerhet och formella metoder

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2019-06-13

Doctoral students in cyber security:attack simulation & penetration testing

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2019-06-13

Doctoral student in reliable computer communication

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2019-06-13

Doctoral student in Network design for edge and fog computing

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2019-06-13

Doctoral student in Self-learning Systems for Network Security

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2019-06-13

Doctoral student in System Security and Formal Methods

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2019-06-13

Doktorand inom självlärande system för nätverkssäkerhet

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2019-06-13