Doktorand inom elektromagnetisk fältteori och elektromagnetiska beräkningar

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Arbetet kommer att bedrivas vid avdelningen för Elektroteknisk Teori och Konstruktion vid Skolan för Elektroteknik och Datavetenskap . Inom avdelningen verkar forskningsgrupper i elektromagnetisk fältteori, antenndesign, diagnosmetoder för elektriska isolationsmaterial, modellering och mätningar på magnetiska material, elkraftteknik och elektromagnetisk kompatibilitet. Personalen har en internationell bakgrund och arbetsspråket är engelska. Avdelningen är internationellt väletablerad, har många forskningssamarbeten med partners över hela världen och är delaktig i flera europeiska och nationella projekt.

Inom forskningsgruppen för elektromagnetisk fältteori studerar vi de grundläggande makroskopiska lagar (Maxwells ekvationer) som modellerar generering och utbredning av elektromagnetiska vågor i olika material.

Gruppen söker nu en doktorand som ska arbeta inom ovan beskrivna områden, enligt ö.k. med handledaren. Ett aktuellt projekt syftar till att utveckla matematiska metoder och modeller för elektromagnetisk analys av plasmoniska resonanser i små strukturer som är inbäddade i dispersiva (icke-förlustfria) material. I dagsläget saknas teoretisk kunskap om partikelresonanser och absorption när det omgivande materialet har energiförluster, något som t.ex. biologisk vävnad alltid har. Olika modeller som möjliggör en analys av vågutbredning i system som utnyttjar plasmoniska resonanser inom radio- och mikrovågsfrekvenserna kommer att studeras. Projektet bedrivs utifrån ett teoretiskt elektromagnetiskt perspektiv, och fokuserar på:

 • Dielektriskt spektrum av material med insatta guldnanopartiklar (GNPs)
 • Vågledarteori för tunna graderade barriärer med plasmoniska egenskaper
 • Parameterstudier, simuleringar och modellanpassningar

Anställningen som doktorand innefattar analys och vidareutveckling av existerande lösningar, användande av elektromagnetisk fältteori för att identifiera potentiella nya lösningar, samt verifiering främst genom numeriska simuleringar, men även experimentell verifiering av prototyper kan bli aktuellt.

Doktoranden kommer att handledas av: Mariana Dalarsson

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt
 • kunna samarbeta med andra
 • ha ett professionellt förhållningssätt
 • analysera och arbeta med komplexa frågor

Sökande bör även ha god förståelse för elektromagnetisk fältteori. Kunskaper inom något av följande områden är meriterande: vågledarteori, metamaterial, elektromagnetiska beräkningar och simuleringsverktyg.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST.

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan) . Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Okänt
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön enligt kth:s avtal för doktorandlöner
Ort: Stockholm
Referensnummer: J-2021-0858
Publicerat: 2021-04-08
Sista ansökningsdag: 2021-04-19


Firma

Kungliga Tekniska högskolan

Stillinger


Søg stillingen


Arbejdsgiverens øvrige annoncer

Doktorand inom Biomekanik och neuromotoriska funktionsnedsättningar

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2021-04-08

Doktorand inom datalogi med inriktning mot datadidaktik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2021-04-08

Doktorand inom Polymera nanomediciner

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2021-04-08

Doktorand inom Informationsteori för stokastiska beslutsproblem

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2021-04-08

Doktorand inom datadriven konstruktion av nätverkssystem

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2021-04-08

Doktorander inom tillförlitliga, lärande och nätverkade reglersystem

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2021-04-08

Doktorand inom Biomekanik och funktionsnedsättningar, med fokus på axeln

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2021-04-08

Doktorand inom organisk kemi

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2021-04-08

Postdoktor inom Biomekanik: Robotik och exoskelett som hjälpmedel

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2021-03-30

Lektor i fastighetsekonomi med inriktning mot företagande

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2021-03-24