Universitetslektor i pedagogiskt arbete, tillsvidare 100%

Karlstads universitet /Institutionen för pedagogiska studier
Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Efterfrågan på behöriga lärare är idag stor och kommer sannolikt att förbli så i flera år framöver. På institutionen för pedagogiska studier finns en spännande utbildningsmiljö där vi specialiserat oss på att utbilda lärare.

Institutionen har idag runt 115 medarbetare men vi behöver bli flera. Vi är verksamma i alla lärarutbildningsprogram på Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, kan medverka till att nya lärare går ut och gör skillnad.

Vi söker nu en eller flera universitetslektorer som ska verka inom förskollärarprogrammet eller grundlärarprogrammet. Har du rätt kompetens och engagemang så är det kanske just dig vi söker? Vi ser fram emot din ansökan!

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna kan bland annat följande ingå:

 • Undervisning i kurser på grund-, avancerad- och forskarnivå, både nät- och campusbaserat
 • Undervisning i uppdragsutbildningar
 • Kurs- och programledarskap
 • Handledning på grund-, avancerad- och forskarnivå
 • Uppdrag som examinator på grund- och avancerad nivå
 • Bidra till en levande och aktiv forskningsmiljö och delta i något av institutionens forskarseminarier.
 • Aktivt delta i ämnets utvecklingsarbete

Forsknings-/kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 20%. Möjlighet till utökat utrymme för forskning finns om externa medel dras in.

Vi ser det som viktigt att den som får anställningen i stor omfattning kommer att befinna sig på plats i vår miljö på Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamenexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete eller annat ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll och som genomfört högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som då sker under kompetensutvecklingstiden, under de två första åren av anställningen (se även HF 4 §4).

Lika vikt kommer att läggas vid prövningen av den sökandes vetenskapliga och pedagogiska förmåga. Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är:

 • förmåga att genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser på vetenskaplig grund och utifrån ett genomtänkt pedagogiskt förhållningssätt. Pedagogisk skicklighet bedöms genom dokumenterat goda insatser och erfarenheter av planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning på olika nivåer. Dessutom eventuell läromedelsproduktion och pedagogiskt utvecklingsarbete. Vetenskaplig skicklighet bedöms utifrån bredd, djup, aktualitet, originalitet, självständighet och omfattning.
 • erfarenhet av undervisning på högskolenivå.

Av stor vikt är:

 • erfarenhet av arbete/undervisning i för-, grund-, gymnasieskola.
 • i konkurrens erhållna forskningsmedel och samverkan med det omgivande samhället.
 • sådana personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ.

Meriterande är:

 • lärarexamen som har relevans för anställningens innehåll
 • erfarenhet av handledning/mentorskap på grund-, avancerad- och forskarnivå.
 • en yrkesmässig bredd, till exempel genom att du har kvalifikationer och intresse av att jobba inom flera av institutionens utbildningsprogram och verksamheter

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Övrig
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökningar görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla;

 • cv
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk verksamhet
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor".

Observera vikten av att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2020-10-31

Ange referensnr: REK2020/197

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/197
Kontakt
Björn Eliasson, 054-700 2406
Facklig företrädare
Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2020-09-29
Sista ansökningsdag 2020-10-31


Firma

Karlstads universitet

Stillinger

Kategorier

Ansøgningsfrist

2020-10-31


Søg stillingen


Arbejdsgiverens øvrige annoncer

Universitetslektor i svenska språket (mot grundlärarutbildning 4-6)

Karlstads universitet
Karlstad, Värmlands län Publiceret: 2020-10-02

Universitetslektor i svenska språket (mot grundlärarutbildning förskoleklass till årskurs tre)

Karlstads universitet
Karlstad, Värmlands län Publiceret: 2020-10-02


Firma

Karlstads universitet

Stillinger

Kategorier

Ansøgningsfrist

2020-10-31


Søg stillingen