Lektor i industriell ekonomi och organisation inr. genus och org.förändring

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Industriell ekonomi och organisation med inriktning mot genus och organisationsförändring.

Ämnesbeskrivning

Industriell ekonomi och organisation är ett tvärvetenskapligt ämne som sammanför forskning inom teknik och samhällsvetenskap. Inom området genus och organisation ingår forskning med ett kritiskt perspektiv på organisatoriska fenomen i praktiken, t.ex. ledarskap, jämställdhets- och mångfaldsarbete och annan organisationsförändring.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar forskning, handledning av forskarstuderande och undervisning inom ämnesområdet. Innehavaren förväntas vara drivande i integreringen av genus och jämställdhet inom grund-, avancerad och forskarnivå samt ledarutbildning på KTH. Då undervisning sker både på engelska och svenska förväntas lektorn kunna undervisa på svenska inom tre år från påbörjad anställning. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

  1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
  2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, uppvisad t.ex. genom publikationer i ledande tidskrifter och aktivt deltagande i konferenser inom ämnesområdet.
  • pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet, inkluderande förmåga att kunna genomföra utbildning av hög kvalitet inom grund-, avancerad och forskarnivå samt ledarutbildning.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering.
  • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Det är även av betydelse att den sökande har

  • förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.
  • samarbetsförmåga samt administrativ skicklighet.

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida .

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare . Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH .

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Fast lön
Ort: Stockholm
Referensnummer: VL-2020-0083
Publicerat: 2020-09-16
Sista ansökningsdag: 2020-10-09


Firma

Kungliga Tekniska högskolan

Stillinger


Søg stillingen


Arbejdsgiverens øvrige annoncer

Postdoktor inom nätverkssäkerhet

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2020-09-23

Postdoktor i IT-säkerhet:hotmodellering och attacksimulering

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2020-09-17

Doktorand inom strömningsmekanik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2020-09-10

Doktorand inom Trådlösa Kommunikationssytem med Intelligenta Ytor

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2020-09-10

Doktorand inom nanosensorer för avkodning av biomolekyler (t ex DNA)

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2020-09-10

Doktorand inom MEMS Microplasma baserad mikrovåg och terahertz -enhete

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2020-09-10

Doktorand inom utsläpp av flera växthusgaser

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2020-09-10

Doktorand inom visuell optik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2020-09-10

Doktorand inom maskininlärning för modellering av attacker

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2020-09-10

Doktorand inom kunskapsplattformen Making Universities Matter

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2020-09-10


Firma

Kungliga Tekniska högskolan

Stillinger


Søg stillingen