Doktorand inom MEMS Microplasma baserad mikrovåg och terahertz -enhete

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:Electrical Engineering

Forskningsgruppen i RF/mikrovåg/THz MEMS är en del av avdelningen för Mikro- och nanosystem på KTH, som sammanlagt har fler än 50 forskare. Forskning i RF/mikrovåg/THz MEMS utförs för tillämpningar som inkluderar telekommunikation, radar, medicinsk diagnostik, och rymdinstrument, i frekvenser från 75 till 750 GHz. Forskningsgruppen i RF/mikrovågs/THz MEMS är välkända i den internationella forskningsvärlden och doktoranderna har fått sex IEEE Best Paper Awards och fyra IEEE Graduate Fellowships. Nationella och internationella projektsamarbeten har etablerats, t.ex. med Ericsson (SE), Infineon (DE), Chalmers (SE), CSEM (CH), NASA-JPL (USA), Tokyo Institute of Technology (JP)

Projektet innebär utveckling av nya mikrovågs- och terahertz-mikroplasmabaserade mikrosystem, speciellt för plasma omkonfigurerbara millimeter och submillimeter-wave kretsar för tillämpningar i framtida telekommunikations, radar- och avbildningsystem. Projektet innebär en unik möjlighet till tvärvetenskaplig forskning med fokus på plasmafysik, mikrovågs / terahertz-teknik, mikrosystem / MEMS-teknik och mätteknik. Som doktorand jobbar du i ett interdisciplinärt team, du utveckla dina egna omkonfigurerbara mikroplasmabaserade THz-koncepts. Du modellera och simulera dem med toppmoderna design och simuleringsverktyg, du tillverka dem i KTHs renrum och du karaktärisera dem i vårt THz laboratorium som utnyttjar vår state-of-the-art mätutrustning med möjlighet att utveckla din egen mätuppställning.

Projektfinansiering sker genom Vetenskapsrådet - Projektbidrag, Diarienummer: 2019-05094

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Joachim Oberhammer

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över. Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • K rav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här .

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

MSc i elektroteknik eller teknisk fysik eller motsvarande är nödvändig. Kunskap inom plasmafysik, tillämpad fysik, RF/mikrovågs teknologi, och/eller mikrosystemteknik/mikro-elektromekaniska system är fördelaktigt. Kunskap i RF design och multifysik -verktyg är fördelsaktigt.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida .

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan) . Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön enligt kth:s avtal för doktorandlöner
Ort: Stockholm
Referensnummer: J-2020-1759
Publicerat: 2020-09-10
Sista ansökningsdag: 2020-10-31


Firma

Kungliga Tekniska högskolan

Stillinger


Søg stillingen


Arbejdsgiverens øvrige annoncer

Forskningsamanuens i Design av Rollerrigg

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2020-10-20

Doktorand inom Modellering av fusionsplasman

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2020-10-08

Doktorand inom betongbyggnad och skyddskonstruktioner

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2020-10-08

Doktorander inom beräkning och experiment av komplexa vätskor

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2020-10-08

Postdoktor i IT-säkerhet:hotmodellering och attacksimulering

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2020-09-17

Doktorand inom Trådlösa Kommunikationssytem med Intelligenta Ytor

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2020-09-10

Doktorand (licentiat) inom betongbyggnad och betongvägar

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2020-10-08

Doktorand inom Maskinkonstruktion - Vågkraftteknik

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2020-10-08

Doktorander inom Biomicrofluidics

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2020-10-08

Doktorand inom tillämpad matematik, inrikt, optimeringslära och systemteori

Kungliga Tekniska högskolan
Stockholm, Stockholms län Publiceret: 2020-10-08