Førsteamanuensis i matematikk ved campus Bergen

Ved Handelshøyskolen BI er det ledig en 100% fast stilling som førsteamanuensis i matematikk ved campus Bergen. Stillingen innebærer undervisning og veiledning i matematikk på bachelor- og masternivå. I tillegg vil det være en fordel om aktuell kandidat kan bistå med undervisning i statistikk på bachelornivå.

Stillingen vil være tilknyttet Institutt for Samfunnsøkonomi.

Det forventes at søkeren har en doktorgrad i matematikk. Kandidaten som tilsettes, må vise til svært gode pedagogiske evner og må kunne undervise både på norsk og på engelsk på bachelor- og masterkurs.

Det er ønskelig med undervisningserfaring i store grupper, da undervisning på bachelornivå delvis foregår i store auditorium.

Dokumentert faglig formidlingsevne og publisering i internasjonale tidsskrifter vil bli tillagt stor vekt. Det legges også vekt på at søkeren kan bidra til- og dra nytte av fagmiljøet i matematikk ved instituttet.

Instituttet består i dag av over 50 faste faglige ansatte inkludert våre doktorgradsstudenter hvorav i overkant av 10 faglige ansatte er knyttet til metodegruppen på instituttet. Instituttet har for tiden to aktive forskere i matematikk, begge innenfor fagfeltet algebra/algebraisk geometri.

Kvinner oppfordres til å søke.

Stillingen er underlagt Handelshøyskolen BIs til enhver tid gjeldende kollektive pensjonsordning og lønnes etter avtale.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjon.

Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søker som er vitenskapelig kvalifisert, dersom om man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav til pedagogiske evner, undervisningserfaring og -eller samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør ved BI campus Bergen Elisabeth Seim, tlf. 98251612, Professor Eivind Eriksen, tlf. 47408701 eller Administrasjonssjef Kari-Mette Sætersdal, tlf. 97659483

Søknad, CV og komplett liste over faglige arbeider sendes elektronisk. Husk at høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres. Dette gjelder også pedagogiske kvalifikasjoner.

Campus Bergen er BIs største campus utenfor Oslo, sentralt lokalisert på Marineholmen. Det er ca. 2400 fulltidsstudenter ved campus Bergen, fordelt på 10 forskjellige bachelorprogrammer. Fagstaben ved campus Bergen består av 17 fulltidsstillinger fordelt på BI sine ulike institutter.

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20.000 studenter. Som Norges fremste tilbyder av økonomisk-administrativ utdanning, bygger BI på en unik tradisjon med å kombinere faglig tyngde og næringslivsrelevans. Studiene spenner fra bachelor- til master- og doktorgradsutdanninger. BI er også kjent for sine skreddersydde løsninger for etter- og videreutdanningsmarkedet. BI innehar flere av Europas ledende vitenskapelige miljøer innen fagområdene finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelse.

Som ansatt ved BI vil du møte spennende utfordringer i et engasjerende og internasjonalt miljø med over 800 kolleger som daglig bidrar til utvikling av kunnskapssamfunnet. BI omsetter årlig for ca. NOK 1,5 mrd, og er organisert som en selveiende stiftelse hvis formål er undervisning og forskning. Alt overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

Søknadsfrist:
31.08.2020

Kontakt:
Direktør, Elisabeth A. Seim
E-post: elisabeth.a.seim@bi.no
Telefon: +47 982 51 612

Eivind Eriksen
E-post: eivind.eriksen@bi.no
Telefon: +47 46410658

Kari-Mette Sætersdal
E-post: kari-mette.satersdal@bi.no
Telefon: +47 97659483


Firma

Handelshøyskolen BI / BI Norwegian Business School

Kategorier


Søg stillingen


Arbejdsgiverens øvrige annoncer

Assistant Professor in Data Science

Handelshøyskolen BI / BI Norwegian Business School
Publiceret: 2020-07-03

Assistant Professor in Statistics

Handelshøyskolen BI / BI Norwegian Business School
Publiceret: 2020-07-03

Two-Year Post Doc in Political Science

Handelshøyskolen BI / BI Norwegian Business School
Oslo (Norge) Publiceret: 2020-06-26

Associate professor / professor of communication with emphasis on public sector

Handelshøyskolen BI / BI Norwegian Business School
Oslo (Norge) Publiceret: 2020-06-12

Associate professor / professor of communication with emphasis on digitalization

Handelshøyskolen BI / BI Norwegian Business School
Publiceret: 2020-06-12

Førsteamanuensis/høyskolelektor i kommunikasjon med vekt på digitalisering

Handelshøyskolen BI / BI Norwegian Business School
Publiceret: 2020-05-14

Høyskolelektor i bedriftsøkonomi og regnskap ved campus Trondheim

Handelshøyskolen BI / BI Norwegian Business School
Publiceret: 2020-06-11

To opptaksmedarbeidere

Handelshøyskolen BI / BI Norwegian Business School
Oslo (Norge) Publiceret: 2020-07-09

Høyskolelektor i rettsvitenskap ved campus Bergen

Handelshøyskolen BI / BI Norwegian Business School
Publiceret: 2020-06-12

Førsteamanuensis i ledelse og endring i organisasjoner

Handelshøyskolen BI / BI Norwegian Business School
Publiceret: 2020-06-22


Firma

Handelshøyskolen BI / BI Norwegian Business School

Kategorier


Søg stillingen