Stipendiat innen matvitenskap

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes p www.nmbu.no

Om stillingen

Ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ( KBM ) har vi nå ledig stilling som stipendiat (3 år) i prosjektet ‘Design, produksjon og testing av nye typer prebiotika’ som handler om å studere nye typer prebiotika og effekter av disse.

Sammensetningen av tarmfloraen har vist seg å være viktig for helsa vår. Derfor er det viktig å forstå hvordan tarmfloraen påvirkes av maten vi spiser og hvordan vi kan stimulere vekst av ‘gode’ bakterier.

Prosjektet ‘Design, produksjon og testing av nye typer prebiotika’ er finansiert av NMBU og skal gjøre at vi bedre forstår hvordan tarmbakterier bryter ned og tar opp karbohydrater fra mat og f r. Vi ønsker å forstå prebiotiske effekter bedre ved å lage skreddersydde prebiotika. Stipendiaten skal også studere sammenhenger mellom mat, tarmflora, helse og ernæring knyttet til prebiotika.

I BioRef-gruppen ved KBM, som stipendiaten vil være tilknyttet, har vi mange års erfaring med de fleste typer karbohydrater som finnes i næringsmidler, og enzymatiske modifiseringer av disse. Vi har studert hvordan tarmfloraen utnytter komplekse karbohydrater som videre kan brukes som prebiotika i mat (les mer om "harmoniske tarmbakterier" . Nå tar vi denne videre.

Personen som ansettes, vil kunne tilegne seg toppkompetanse om prebiotika og detaljkunnskap om karbohydrater, som er ett av våre viktigste makronæringsstoffer. Prosjektet vil være koblet opp imot flere beslektede prosjekter og andre forskningsgrupper på KBM.

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver i prosjektet vil være:

 • Småskalafermentering
 • Bruk av enzymer for å lage skreddersydde modifiserte karbohydrater og prebiotika
 • Analyse, karakterisering og modifisering av karbohydrater

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kvalifikasjonskrav for stillingen

For å kunne tilsettes, må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se Forskriften for graden ph.d. ved NMBU og programbeskrivelsen for det aktuelle ph.d. programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav
Det kreves:

 • Mastergrad i relevant fagområde (matkjemi, biokjemi, bioteknologi eller lignende)
 • Erfaring innenfor minst tre av følgende fem områder:
  • Mikrobiologi og molekylærbiologi
  • Karakterisering av enzymer
  • Analyse av karbohydrater
  • Analyse av næringsmidler
  • HPLC og massepektrometriske metoder

Personlige egenskaper/egnethet
Det kreves:

 • Selvstendighet
 • Gode evner til å planlegge og gjennomføre prosjekter
 • Gode formuleringsevner, skriftlig og muntlig, på engelsk og, fortrinnsvis, også på et skandinavisk språk

Det er ønskelig med:

 • Engasjement for temaet i prosjektet
 • Et godt analytisk tankesett og gode samarbeidsegenskaper

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20, ltr. 51-62. Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 51 (NOK 449 400). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Personer som vurderer å søke kan kontakte Førsteamanuensis Bjørge Westereng: bjorwe@nmbu.no eller tlf. 41204557 / 67232575

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 28.05.2019

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 18/06794 til NMBU, fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap postboks 5003, NO-1432 Ås.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Om KBM

KBM har omtrent 160 ansatte, fordelt mellom forskergrupper og fakultetsadministrasjonen. Fakultetet har for tiden 10 administrativt ansatte, omtrent 50 doktorgradsstudenter og ca 500 bachelor- og masterstudenter.

KBM har aktive forskningsgrupper innen kjemi og biokjemi, matvitenskap og ernæring, mikrobiologi og mikrobiell genteknologi, bioinformatikk og analysemetodikk. Fakultetet har en svært vital forskingskultur, noe våre utdanningsprogrammer også gjenspeiler.


Firma

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Stillinger

Kategorier


Søg stillingen


Arbejdsgiverens øvrige annoncer

Juridisk rådgiver i Forskningsavdelingen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publiceret: 2019-05-13

Lærlingplasser ved NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publiceret: 2019-04-02

2 stillinger som seniorrådgiver innen innkjøp

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publiceret: 2019-05-10

Stipendiat innen virologi/ epidemiologi (fisk)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publiceret: 2019-05-22

Postdoktorstilling i by- og regionplanlegging

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publiceret: 2019-05-02

Overingeniør jordanalyser

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publiceret: 2019-05-13

Seniorrådgiver (jurist) - arbeidsrett og personalforvaltning

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publiceret: 2019-05-06

Seniorrådgiver innen lønn

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publiceret: 2019-05-09

Avdelingsingeniør innen kjemiske legemiddelanalyser og algetoksinanalyser

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publiceret: 2019-05-15

Kirurgisk internship

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publiceret: 2019-05-03


Firma

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Stillinger

Kategorier


Søg stillingen