Universitetsadjunkt i Interaktionsdesign

Institutionen för data- och informationsteknik har en internationell prägel med cirka 270 anställda från över 30 olika länder. Institutionen är en integrerad institution med både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som huvudmän. Institutionen för data- och informationsteknik söker nu en universitetsadjunkt för ett tidsbegränsat uppdrag. Anställningen är placerad vid avdelningen för interaktionsdesign vid institutionen, med Göteborgs universitet som arbetsgivare.

Ämne
Interaktionsdesign

Ämnesbeskrivning
Interaktionsdesign handlar om utformningen av samspelet mellan människor och produkter i vilka informationsteknik är en central beståndsdel. Ämnet har sina rötter inom människa-datorinteraktion, men har dessutom utsträckts till att gälla design av datorinteraktionen med fysiska objekt snarare än med ett traditionellt grafiskt gränssnitt. Det kan till exempel handla om utformningen av gränsytan mellan förare och det komplexa nätverk av datorer som kontrollerar en bil, av ett datorbaserat stöd för kliniskt arbete inom medicin, eller av mobila kommunikationshjälpmedel.

Härav följer att interaktionsdesign är ett multidisciplinärt område inom vilket kunskaper inom skilda ämnen som programmering, formgivning, elektronik, estetik, kognitionsvetenskap, grafisk design, psykologi och materialkunskap har sina givna platser. Oavsett tillämpningsområde är en helhetssyn på utformningen av interaktionen mellan människor och teknik central. Detta gör interaktionsdesign allt mer betydelsefullt inom systemutveckling, industri- och produktdesign.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning och utveckling av kurser inom interaktionsdesign på kandidat- och masternivå. Kurserna ges av avdelningen för interaktionsdesign som ansvarar för två internationella masterprogram, Interaction Design and Technologies och Game Design & Technology. Specifika områden som är aktuella för tjänsten är undervisning inom kurser som Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign – metodik och Design av användarupplevelser.

Undervisningen består väsentligen av föreläsningar och handledning av uppgifter av varierande slag. Rättning och betygssättning är också en stor del. Utöver att hålla och delta i kurser ingår även handledning examensarbeten på kandidat- och masternivå i arbetsuppgifterna.

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Den sökande förväntas ha en bakgrund, på lägst på avancerad nivå, inom området datavetenskap, människor-datorinteraktion/interaktionsdesign eller ett av arbetsgivaren bedömt närliggande område.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Den sökande förväntas ha följande kvalifikationer och meriter:

  • God erfarenhet av undervisning
  • Goda kunskaper i engelska

Utöver detta ser vi även följande kvalifikationer som meriterande för tjänsten

  • Erfarenhet av praktiskt arbete in design och/eller användbarhet
  • Utbildning på forskarnivå

Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: 100%, fulltid
Placering: Data- och informationsteknik, avdelningen för interaktionsdesign
Tillträde: 2019-08-01 eller snarast möjligt

Kontaktuppgifter för anställningen
Docent, Palle Dahlstedt, Interaktionsdesign, palle@chalmers.se, 031 772 8207
Docent och studierektor, Olof Torgersson, Interaktionsdesign, olof.torgersson@cse.gu.se, 031 772 5406

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till anna.skanse@chalmers.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-05-24Firma

Chalmers

Stillinger

Kategorier

Ansøgningsfrist

2019-05-24


Søg stillingen


Arbejdsgiverens øvrige annoncer

Teaching assistant, one or more (Computer Engineering), PAR 2019/670

Chalmers
Göteborg, Västra Götalands län Publiceret: 2019-05-14

PhD student position Electrical Engeneering: Electronics for THz receivers

Chalmers
Göteborg, Västra Götalands län Publiceret: 2019-05-02

Up to 3 PhD student positions in web application security

Chalmers
Göteborg, Västra Götalands län Publiceret: 2019-03-26

Teaching assistant, one or more (the field of Software Engineering), PAR 2019/708

Chalmers
Göteborg, Västra Götalands län Publiceret: 2019-05-14