Fast stilling som overingeniør i organisk kjemi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes p www.nmbu.no

Om stillingen

Ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi , NMBU Veterinærhøgskolen, er det ledig fast 100% stilling som overingeniør innen miljøtoksikologi fra våren 2019.

Hovedarbeidsplass og daglige virke blir ved Miljøtoksikologi laboratoriet . Laboratoriet har som hovedoppgave å påvise miljøgifter i dyr, mat og mennesker samt å studeres mulige helseeffekter av miljøgifter.

Miljøtokslaboratoriet arbeider med forskningsprosjekter og rutineprøver innen miljøkjemi. Laboratoriet er kvalitetssikret og akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025 (TEST 137).

I henhold til akkrediteringen deltar laboratoriet årlig i et bestemt antall internasjonale ringtester og tester sin kvalitet i forhold til internasjonale referansestandarder. Laboratoriet har dessuten utviklet egne interne referansestandarder.

Laboratoriet deltar i undervisning i farmakologi og toksikologi og i miljø- og mattoksikologi på NMBU og gir veiledning og opplæring i analysemetoder og helseeffekter til bachelor, master og PhD studenter, internt fra NMBU, eksternt fra universiteter og høyskoler i Norge og fra internasjonale universiteter.

Arbeidsoppgaver

 • Kjemiske analyser av ulike prøver fra dyr, mat og mennesker, primært på LC-MS og GC-MS
 • Administrative oppgaver knyttet til bestillinger, fakturering, resultatbehandling/utregning og rapportering
 • Ansvar for drift og rutinemessig vedlikehold av laboratorier og instrumenter knyttet til faggruppen/seksjonen
 • Ansvar for utvikling og vedlikehold av kvalitetssystemet i laboratoriene knyttet til faggruppen/seksjonen
 • Bistå vitenskapelig personell i undervisning og veiledning og tilrettelegge for undervisning av veterinærstudenter/masterstudenter og ph.d.-studenter ved behov
 • Annet administrativt arbeid kan tilkomme (for eksempel deltagelse i komiteer og utvalg)

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav
Det kreves:

 • Mastergrad i organisk kjemi/toksikologi. Relevant og dokumentert realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring med opparbeiding av biologisk materiale for analyse av miljøgifter inkludert nye organiske forurensninger
 • Erfaring med LC-MS/MS analyse
 • Erfaring med utregning og databehandling av resultater fra GC/MS og LC/MS
 • Erfaring med bruk av instrumentene, feilsøking og metodeutvikling
 • Kunnskap og erfaring med kvalitetssikring i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025
 • Gode evner til å kommunisere både på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med bruk av statistikk
 • Pedagogisk kompetanse

Personlige egenskaper/egnethet

 • Interesse for forskning
 • Systematisk og ryddig
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig oppgaveutførelse

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1087 Overingeniør, ltr. 53 - 61 (NOK 464 800 – 534 100) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved professor Jan Ludvig Lyche, tlf: +47 67 23 22 92, e-post: jan.l.lyche@nmbu.no

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 03.04.2019

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi består av tre fagseksjoner: seksjon for farmakologi og toksikologi, seksjon for mattrygghet, og seksjon for mikrobiologi, immunologi og parasittologi.

Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå, innenfor områdene mattrygghet og fiske- og dyrehelse. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid i forbindelse med de mange service- og referansefunksjoner instituttet har for offentlige og private aktører.

NMBU Veterinærhøgskolen er i dag lokalisert på Campus Adamstuen i Oslo. August 2020 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Campus Ås.


Firma

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Stillinger

Kategorier


Søg stillingen


Arbejdsgiverens øvrige annoncer

Stipendiat i landskapsarkitekturens faghistorie

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publiceret: 2019-02-12

Doktorgradsstipendiat på forskningsprosjektet: Reindeer CWD prion ecology: Risk of dissemination by sheep

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Rogaland (Norge) Publiceret: 2019-02-27

Spesialistkandidat (Resident) innen veterinær anestesiologi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publiceret: 2019-03-06

Postdoktor/Forsker innen bakteriologi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publiceret: 2019-03-22

Seniorkonsulent - seksjon for regnskap

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publiceret: 2019-03-06

Stipendiat innen bioteknologi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Akershus (Norge) Publiceret: 2019-03-12

2 turnusveterinærer smådyr (universitetslektorer)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publiceret: 2019-03-06

Doktorgradsstipendiat på forskingsprosjektet: "Sustainable management of pasture parasites in Norwegian beef and dairy cattle"

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publiceret: 2019-02-27

2 turnusveterinærer smådyr (universitetslektorer), vikariat

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publiceret: 2019-03-07

Stipendiat innen veterinær anestesiologi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Oslo (Norge) Publiceret: 2019-03-12


Firma

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Stillinger

Kategorier


Søg stillingen